Seglora kyrkans renovering

Seglora kyrka är stängd för renovering. Söndagen den 29 januari hölls den sista
gudstjänsten i kyrkan. Efter 50 år är det dags för en inre renovering med ombyggnad av bl.a. toaletter och förrådsutrymmen. En ny samlingssal kommer att bli till höger i kyrkan liksom ett pentry. Delar av värmeanläggningen kommer att förnyas och bänkarna på läktaren kommer att höjas, så att man ser bättre från sidoläktarna. Kyrkan kommer att få ny färg och allt kablage kommer att bytas. Vi hoppas att kyrkan är klar för återinvigning 1:a söndagen i Advent, 3 december.

Under tiden äger gudstjänsterna rum i församlingshemmet. Förrättningar kan man ha även i församlingshemmet, annars hänvisar vi till de övriga kyrkolokalerna i pastoratet.