Gå till innehåll

Seglora kyrkans renovering

Seglora kyrka är stängd för renovering. Söndagen den 29 januari hölls den sista
gudstjänsten i kyrkan. Efter 50 år är det dags för en inre renovering med ombyggnad av bl.a. toaletter och förrådsutrymmen. En ny samlingssal kommer att bli till höger i kyrkan liksom ett pentry. Delar av värmeanläggningen kommer att förnyas och bänkarna på läktaren kommer att höjas, så att man ser bättre från sidoläktarna. Kyrkan kommer att få ny färg och allt kablage kommer att bytas. Vi hoppas att kyrkan är klar för återinvigning 1:a söndagen i Advent, 3 december.

Under tiden äger gudstjänsterna rum i församlingshemmet. Förrättningar kan man ha även i församlingshemmet, annars hänvisar vi till de övriga kyrkolokalerna i pastoratet.

Vi fotodokumenterar renoveringen. Därför efterlyser vi både foton och annan dokumentation från tidigare reparationer av kyrkan. Har du material kontakta gärna: Jan Vinkvist, tel 0705-66 22 11 eller  mailto:jan.vinkvist@seglora.se

Bilder från mars-april 2017.

Borttaget golv läktare syd.

 

 

 

 

Här skrapas bårder fram i östra skeppet under den tidigare blå takfärgen.

 

 

 

Taket i norra skeppet där den tidigare blå färgen skrapas bort och den ännu äldre färgen kommer fram.

 

 

 

Bilder från juni-juli 2017.

Väggar förbereds för ny samlingssal under södra läktaren.

 

 

 

Här pågår kabeldragning under orgelläktaren för pentry och mixerbord för högtalaranläggning, klockringning och annat.