Seglora Byalag och Bygdegårdsförening

Seglora byalag bildades 1999. Anledningen var dels att Borås kommun hade för avsikt att stänga äldreboendet Björkhaga, dels att kommunen utlovade en ‘bygdepeng’ till de utvecklingsgrupper som startade upp under 1999. Väldigt många seglorabor reagerade mot nedläggningen. Ett möte arrangerades där byalaget bildades och en av byalagets uppgifter var att bevara Björkhaga, vilket också lyckades. Dessutom fick byalaget en ‘bygdepeng’ så att man hade ett litet startkapital. 2020 Gick Byalaget ihop med Bygdegårdsföreningen och heter sen dess Seglora Byalag och Bygdegårdsförening:

Seglora Byalag och Bygdegårdsförening är belägen i Bygdegården som också är den allmänna samlingslokalen. Där samlas vi till möten av alla slag.

Seglora Byalag och Bygdegårdsföreningen arrangerar enskilt eller i samarrangemang med övriga föreningar eller studieförbund bland annat Segloradagarna, teaterföreställningar, valborgsmässofirande, studiecirklar, nationaldagsfirande, julfester, modevisningar och mycket mer. Vi hyr naturligtvis ut bygdegården till bröllop och annat. Vill du veta mer om uthyrning får du klicka dig vidare på våra sidor. Välkommen!

Seglora Byalag och Bygdegårdsföreningens moderorganisation är Bygdegårdarnas Riksförbund

Stadgar för Seglora Byalag och Bygdegårdsförening

Under åren har byalaget hunnit med att:

  • Tillverka och sätta upp fina välkomstskyltar vid infarterna till Seglora.
  • Anlägga en kulturled och trycka upp en broschyr om Seglora kulturled
  • Trycka en Turistbroschyr Seglora som är reviderad år 2011.
  • Startat upp ungdomsverksamhet, som tyvärr är vilande för tillfället.
  • Anordnat den årliga Kyrkvägenpromenaden som sker i maj.
  • Köpt domänen seglora.se så vi kan erbjuda e-postadresser med namn@seglora.se. Önskar du beställa det så hör av dig till: info@seglora.se

Seglora byalag blev 2003 valt till “Årets Byalag” genom sin breda förankring och framåtsyftande arbete. För övrigt har byalaget medverkat till att behålla gatubelysning, bättre asfalterade vägar, nedsatt hastighetsbegränsning utanför bygdegården m.m.

Byalaget har även samlat in pengar från privatpersoner och företag för att förse äldreboendet Bjökhaga med en öppen spiskamin vilken blev väl använd under stormen i januari 2005. År 2011 tog byalaget fram en ny utvecklingsplan för Seglora och den finner du på annan plats här på hemsidan. Har du förslag och önskemål om något som du önskar byalaget skall arbeta med under kommande år så hör av dig.

Skicka e-post eller ring till byalaget ordförande Eva Kindvall Vinkvist tel 0706-691024 eller e-post: info@seglora.se

I stadgarna står bl.a. att “Byalaget skall verka för att invånarna i Seglora blir delaktiga i och får inflytande över Segloras framtida utveckling.”