Seglora byalag bildades 1999 och skolan blev bygdegård 1992.

Anledningen till att det bildades ett byalag i Seglora var, dels att Borås kommun hade för avsikt att stänga äldreboendet Björkhaga, dels att kommunen utlovade en ’bygdepeng’ till de utvecklingsgrupper som startade upp under 1999. Väldigt många seglorabor reagerade mot nedläggningen. Ett möte arrangerades där byalaget bildades och en av byalagets uppgifter var att bevara Björkhaga, vilket också lyckades, med stöd också av ortsbefolkningen. Dessutom fick byalaget en ’bygdepeng’ så att man hade ett litet startkapital. Tack vare bidrag från Borås stads landsbygdsutveckling har byalaget under åren satt upp välkomstskyltar vid infarterna i socknen, anlagt en kulturled och tryckt upp en broschyr för Kulturleden och Turistbroschyr, iordningsställt den gamla Kyrkvägen mellan kyrkbyn och Hunghult samt varit delaktig i etablering av en fiberförening.

Seglora byalag blev 2003 valt till ”Årets Byalag” genom sin breda förankring och framåtsyftande arbete. För övrigt har byalaget medverkat till att behålla gatubelysning, bättre asfalterade vägar, nedsatt hastighetsbegränsning utanför bygdegården m.m. Byalaget har även samlat in pengar från privatpersoner och företag för att förse äldreboendet Bjökhaga med en öppen spiskamin vilken blev väl använd under stormen i januari 2005. År 2011 tog byalaget fram en ny utvecklingsplan för Seglora och nu har vi precis färdigställt en ny utvecklingsplan för åren 2020-2025. Du är välkommen med förslag på aktiviteter för byalag och bygdegården.

2020 gick Byalaget ihop med Bygdegårdsföreningen och heter sen dess Seglora Byalag och Bygdegårdsförening.

Seglora Byalag och Bygdegårdsföreningen arrangerar enskilt eller i samarrangemang med övriga föreningar eller studieförbund bland annat Segloradagarna, teaterföreställningar, valborgsmässofirande, studiecirklar, nationaldagsfirande, julfester, modevisningar och mycket mer.

Bygdegården och dess historia hittar du på en särskild sida, Bygdegården.
Den anlitas mycket för uthyrning. Vill du veta mer om uthyrning, gå direkt till bygdegårdens uthyrning

Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen, kan du gå vidare till kontaktlista styrelsen

Seglora Byalag och Bygdegårdsföreningen är anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund
Vi är också anslutna till Hela Sverige ska leva