Altaret

Seglora kyrka är byggd i nygotisk stil och stod färdig 1903. Arkitekten var Adrian Peterson.

Altartavlan föreställande de fyra evangelisterna Matteus, Markus, Lukas och Johannes målades av Boråskonstnären John Hedeaus.
Det mittersta korfönstret, som visar Jesu födelse, är också gjord av John Hedeaus. Triumfbågen och korvalvet är målade i sen jugendstil.

Orgeln
Orgeln, som invigdes 1960 har tre manualer och tjugonio stämmor. Den är byggd av Hammarbergs orgelfirma i Göteborg.

Dopaltaret, dopfunt

På dopaltaret finns en skulptur, ”Den tillbedjande Maria” som är tillverkad i brons av Pedro Santana 1987. Dopfunten är från kyrkans tillkomst 1903.
Klockorna i tornet kommer från den gamla kyrkan, som flyttades till Skansen i Stockholm.

Kontakt med Seglora församling

Pastorsexpeditionen, Kinnarumma pastorat, Seglora församling
Varbergsvägen 87, Torget, 515 34 Viskafors
Tfn. 033-20 75 80
Exp.tid: Måndag-torsdag kl 13-15, fredag kl 10-12
E-post: kinnarumma.pastorat@svenskakyrkan.se
Hemsida: http://www.svenskakyrkan.se/kinnarumma  öppnas i ett nytt fönster

Vill du framföra några synpunkter kring kyrkan, kyrkogården eller annat inom kyrkans område, kan du ta kontakt pastorsexpeditionen så lämnas synpunkterna till ansvarig personal.

Ordförande, Seglora församlingsråd och Kinnarumma pastorats kyrkoråd
Anna-Lena Svensson Forsberg
Tfn. 0722-44 66 49
E-post: anna.lena@bua-seglora.se