Seglora kyrka

Seglora kyrka är byggd i nygotisk stil och stod färdig 1903. Arkitekten var Adrian Peterson.

Altaret

Altartavlan föreställande de fyra evangelisterna Matteus, Markus, Lukas och Johannes målades av Boråskonstnären John Hedeaus.

Det mittersta korfönstret, som visar Jesu födelse, är också gjord av John Hedeaus. Triumfbågen och korvalvet är målade i sen jugendstil.

Orgeln

Orgeln, som invigdes 1960 har tre manualer och tjugonio stämmor. Den är byggd av Hammarbergs orgelfirma i Göteborg.

 

 

Dopaltaret, dopfuntPå dopaltaret finns en skulptur, “Den tillbedjande Maria” som är tillverkad i brons av Pedro Santana 1987. Dopfunten är från kyrkans tillkomst 1903.

 

Klockorna i tornet kommer från den gamla kyrkan, som flyttades till Skansen i Stockholm.