Föreningar

Vi har ett bra samarbete mellan olika aktörer i socknen.

Korvgrillning utanför kyrkan 2013

Vi samarbetar ofta vid större arrangemang som t.ex. Segloradagen som äger rum vartannat år. Då är det öppet hus i alla lokaler och i kyrkan. Valborgsfirandet äger rum på  bygdegården med vårtal, brasa, tipspromenad och kaffeservering.

Midsommar mindre

Midsommarfirandet äger varje år rum  vid hembygdsgården och det är hembygdsföreningen som står som arrangör. Då är det resning och dans kring midsommarstången, lotterier, kaffeservering och annat.

Vidare har Föreningen Holmens församlingshem olika aktiviteter under året. Det sker i deras lokal vid Holmens tidigare busshållplats. Det brukar vara loppmarknad, luciatåg och annat under året.