Från skola till bygdegård – 130 år

Efter skiftande verksamheter som skola, förråd för krigsmakten, föreningsgård och en tid tom på verksamhet, tog en nybildad bygdegårdsförening över skolan och renoverade upp den. Det mesta av arbetet har utförts av ideellt arbetande medlemmar och i arbetet har miljötänkandet varit ledstjärnan. Ambitionen var att få en ändamålsenlig bygdegård men samtidigt, så långt som möjligt, behålla det ursprungliga utseendet. Allt för att bevara den bit av kulturhistoriska miljön i Seglora, som byggnaden utgör.

År 1992 var renoveringen klar och resultatet blev en av Sveriges förnämsta bygdegårdar, vackert belägen utmed Hyssnavägen på västra sidan om stenvalvsbron över Viskan. 2004 byggdes en utomhusscen med tillhörande dansbana och våren 2006 byggdes bygdegården till och fick ett stort altandäck på baksidan av huset.

Uthyrningsverksamhet

Dukning
Prislista för uthyrning

Önskar du boka bygdegården, tag kontakt med vår ordförande Eva, se kontaktuppgifter.

E-post: Eva Kindvall Vinkvist, tel 0706-69 10 24

Aktiviteter

Återkommande aktiviteter är valborgsmässofirande med vårtal, brasa, allsång och kaffeservering och nationaldagsfirande med tal och kaffeservering och oftast något uppträdande eller musikunderhållning.

Kontakt för uthyrning:

E-post: Eva Kindvall Vinkvist, tel 0706-69 10 24