Seglora Byalag och Bygdegårdsförening kontaktlista

Christina Arntsberg Henrysson, ordförande          kicki@seglora.se            0735-33 90 01

Donald Gunnarsson, kassör                        kvarngarden@seglora.se

Johan Lundin, sekreterare                     johan.lundin@hotmail.com

Urban Westerlund                                                  gul.west@seglora.se

Christer Carlsson                                                      christer@seglora.se

Olivia Schell                                                    oliviaschell@hotmail.com

Jörgen Forsberg                                       

Kerstin Claesson                                                        kerstinc@seglora.se