Seglora kyrka återinvigdes den 25 mars 2018 efter renoveringen. Den hade hållits stängd sedan den 29 januari 2017.

Efter 50 år var det dags för en inre renovering med ombyggnad av bl.a. toaletter och förrådsutrymmen. En ny samlingssal ställdes i ordning i kyrkan liksom ett pentry. Delar av värmeanläggningen förnyades och bänkarna på läktaren höjdes så att man ser bättre från sidoläktarna. Kyrkan fick ny färg invändigt och allt kablage byttes ut.

En liten broschyr har tagits fram med foton från renoveringen. Den går att skriva ut för den som är intresserad.

Bildcollage fyrsidig A4