Seglora tillhör Borås stad med kommundel Viskafors som närmaste tätort.

I Viskafors finns ett Ortsråd, som du kan läsa mer om på sidan Viskafors.se .
I ortsrådet finns representanter från Kinnarumma, Rydboholm, Seglora och Viskafors.

På hemsidan Viskafors.se kan du få mer information om vad ortsrådet har för funktion.