Seglora tillhör Borås kommun med kommundel Viskafors som närmaste tätort.
Viskafors.se är mycket information samlat för vår del av Borås kommun.