Varje jämn tisdag 18-20 är det stick-kafè

SENASTE NYTT

OM

Seglora, känt för den gamla kyrkan som fram till 1916 hade sin plats på kyrkogården men såldes och forslades till Skansen för att där åter invigas 1918, ligger naturskönt mellan Borås och Kinna och gränsar till Bollebygds och Marks kommuner.
Vackra stenvalvsbroar korsar Viskan som omges av vackert beteslandskap med kullar och strandavsnitt. Seglora har tre stenvalvsbroar varav den 60 meter långa Seglorabergsbron är kulturhistoriskt mycket värdefull och räknas bland landets vackraste.

Seglorabergsbron

Seglora ligger i utkanten av kommunen i sydvästlig riktning med cirka två mil till Borås centrum och till Kinna cirka en mil. Då Seglora är relativt stort till ytan kan naturligtvis avstånden variera en hel del.

Folkmängden är cirka 750 personer. De flesta bor i de cirka 480 småhus som finns registrerade. Den inflyttning som sker är då någon fastighet avyttras. Det flesta företagarna i Seglora är lantbrukare och/eller enmansföretagare. Det finns två stora arbetsgivare, Viskadalens folkhögskola och Borås stads äldreboende Björkhaga.

Mellan Svaneholm och Seglora pressar sig Viskan fram mellan klippor och branter och längs med ån ligger Tranhults naturreservat. På vägen mot Rydal flyter ån betydligt lugnare genom Seglora Träsk. En fågellokal på Södra Älvsborgs Ornitologiska förenings topplista.

Upptröst är en av kommunens allra vackraste odlingslandskap med sina vällagda stenmurar som följer den kuperade terrängen på ett nästan magiskt vis. I Bua strand kan Seglora bjuda på fina stränder och bad i Stora Holsjön, som är en oregelbunden stor sjö med ett rikt fiskliv.

I Seglora finns också natursköna vägar t.ex mot Viared och mot Hyssna där utsikten vid Liagärdesberget måste omnämnas.

I Seglora har vi ett vackert äldreboende, Björkhaga, som ligger mitt emot kyrkan utefter länsväg 1610 mellan Borås och Kinna.

Broschyr Kulturleden
Turistbroschyr Seglora

Här länkas du till Segloracamping.se som har en egen hemsida.

Här länkas du till Seglora fiberförening.se som har en egen hemsida.

Det planeras för en vindkraftspark i Seglora socken, vill du läsa mer?

Denna hemsida är uppdaterad april 2024.