Senaste nytt i Seglora

Vindkraftprojekt Våssberg 

Zephyr Vind AB planerar att söka tillstånd för en vindkraftpark i Borås kommun. Vindkraftprojektet, som benämns Våssberg, är beläget ca 4 km väster om Viskafors. På platsen har det tidigare funnits ett tillstånd för vindkraftverksamhet men till följd av att dåvarande tillståndshavare inte driftsatte några vindkraftverk har det tillståndet sedan en tid löpt ut. Zephyr påbörjar nu utvecklingen i området på nytt, vilket innebär en ny kommande tillståndsprövning. 

Samrådsperioden för vindpark Våssberg kommer att pågå till och med den 30 januari 2022. Samrådsutställning kommer pågå mellan 12-22 januari i Viskafors bibliotek och Zephyr kommer finnas på plats för att kunna svara på frågor den 18 januari kl. 11-18 samt den 20 januari kl. 11-18. 

Nedan finner ni samrådshandling, längre ner på sidan finner ni visualiseringar i form av fotomontage för projektet.
Samrådsunderlag projekt Våssberg.pdf (öppnas i ny flik)Observera: Vi arbetar med hemsidan ett tag framöver så bilder och text kanske inte är helt korrekta. Hoppas du har överseende med.

Information om Seglora

Seglora, känt för den gamla kyrkan som fram till 1916 hade sin plats på kyrkogården men såldes och forslades till Skansen för att där åter invigas 1918, ligger naturskönt mellan Borås och Kinna och gränsar till Bollebygds och Marks kommuner.
Vackra stenvalvsbroar korsar Viskan som omges av vackert beteslandskap med kullar och strandavsnitt. Seglora har tre stenvalvsbroar varav den 60 meter långa Seglorabergsbron är kulturhistoriskt mycket värdefull och räknas bland landets vackraste.

Seglora ligger i utkanten av kommunen i sydvästlig riktning med cirka två mil till Borås centrum och till Kinna cirka en mil. Då Seglora är relativt stort till ytan kan naturligtvis avstånden variera en hel del.

Folkmängden är cirka 750 personer. De flesta bor i de cirka 480 småhus som finns registrerade. Den inflyttning som sker är då någon fastighet avyttras. Det flesta företagarna i Seglora är lantbrukare och/eller enmansföretagare. Det finns två stora arbetsgivare, Viskadalens folkhögskola och Borås stads äldreboende Björkhaga.

Broschyr Kulturleden
Turistbroschyr Seglora