Zephyr Vind AB planerar att söka tillstånd för en vindkraftpark i Borås kommun. Vindkraftprojektet, som benämns Våssberg, är beläget ca 4 km väster om Viskafors. På platsen har det tidigare funnits ett tillstånd för vindkraftverksamhet men till följd av att dåvarande tillståndshavare inte driftsatte några vindkraftverk har det tillståndet sedan en tid löpt ut. Zephyr påbörjar nu utvecklingen i området på nytt, vilket innebär en ny kommande tillståndsprövning. 

Samrådsperioden för vindpark Våssberg var t.o.m. 30 januari 2022. Samrådsutställning fanns på Viskafors bibliotek och Zephyr fanns på plats och svarade på frågor.

Nedan finner ni samrådshandling, där man kan läsa mer om projektet.

Samrådsunderlag Våssbergs vindkraftspark.