Fastlagssöndagen i Seglora kyrka

Seglora kyrka Seglora Kyrka, Seglora

Kl 10.00 är det sammanlyst mässa i Seglora kyrka. Tonkören och Cantabile med musiker medverkar. Semletårta med kaffe och/eller te efter gudstjänsten:

Musikandakt i Seglora kyrka

Seglora kyrka Seglora Kyrka, Seglora

Eva Kälvelid deltar med sång, piano och orgel kl 17.00. Deltar gör också diakon Elisabeth Krantz.