Årsmöte I Hembygdsföreningen

Seglora Hembygdsgård Seglora Hembygdsgård, Seglora

Årsmöte för  Seglora hembygdsförening i Hembygdsgården kl 16.00