Kontakter

Pastorsexpeditionen, Kinnarumma pastorat, Seglora församling
Varbergsvägen 87, Torget
515 34 Viskafors
Tfn. 033-20 75 80
Exp.tid: Måndag-torsdag kl 13-15, fredag kl 10-12
E-post: kinnarumma.pastorat@svenskakyrkan.se
Hemsida: http://www.svenskakyrkan.se/kinnarumma  öppnas i ett nytt fönster

Vill du framföra några synpunkter kring kyrkan, kyrkogården eller annat inom kyrkans område, kan du ta kontakt pastorsexpeditionen så lämnas synpunkterna till ansvarig personal.

Ordförande, Seglora församlingsråd och Kinnarumma pastorats kyrkoråd
Anna-Lena Svensson Forsberg
Tfn. 0320-930 26
E-post: anna.lena@bua-seglora.se