Musikandakt i Seglora kyrka

Seglora kyrka Seglora Kyrka, Seglora

Eva Kälvelid deltar med sång, piano och orgel kl 17.00. Deltar gör också diakon Elisabeth Krantz.