Julmarknad i bygdegården 2022

Seglora Bygdegård Seglora Bygdegård, Seglora

Traditionsenlig julmarknad till förmån för Act Svenska kyrkan. Gåvor mottages tacksamt. Allsång, kaffeservering, lotterier och auktion,