Byalaget kontaktlista

Kontaktpersoner i byalaget from årsmötet 2019.
Christina Arntsberg Henrysson, ordförande         kicki@seglora.se
Donald Gunnarsson, kassör                       kvarngarden@seglora.se

Sussie Rajakero                                         sussie.rajakero@gmail.com

Christian Hedlund                      christian.hedlund@elcenterab.com

Urban Westerlund                                                  gul.west@seglora.se

Christer Carlsson                                                     christer@seglora.se

Olivia Schell                                                   oliviaschell@hotmail.com

Monica Gustavsson Magnusson                 

Jörgen Forsberg, sekreterare               

Kerstin Claesson                                                       kerstinc@seglora.se