Bygdegårdens Bildarkiv

Modevisning och tårtbuffé.

En fullsatt bygdegård var det när GöteborgsOperan gästade oss med föreställningen Fridas visor.

Vid nationaldagsfirandet är det tradition att SSV-kören medverkar. Här 2016.

(SSV-kören=Seglora Svaneholm VIskaforskören)

Valborgsfirandet är alltid välbesökt. 2016 medverkade Leif Lundberg med sång, musik och tal till våren.

Marie Arturen och Göran Åhlfeldt sjöng och berättade om Ted Gärdestads liv “Sol, vind och vatten”, augusti 2016.

Britta Andersson, Sinnika Thörn och Olle Junholm framförde ett Dan Andersson-program “Röda, röda blomster i mitt hjärta gingo in”, september 2016.

Fest i Seglora med bla ansiktsmålning

Temakväll med Nils Ferlin