Fiberföreningens kontaktlista

Styrelsen

Den 18 juni 2016 hade fiberföreningen stämma och till ny ordförande valdes Kicki, se nedan. Kontakt med styrelsen helst via fiber@seglora.se

Ordförande Christina Arntsberg (Kicki)  Henrysson, 0735-33 90 01

Kassör Urban Westerlund, 0705-64 94 20
Sekreterare Anna-Lena Svensson, 0722-44 66 49
Ledamot James Ericsson, 0707-57 00 10
Ersättare Inigo Diez