Fiberföreningens information

Information gällande prishöjning TV

Discovery Networks har höjt priset med en krona ex moms.
Detta medför att föreningen tvingas höja priset med samma belopp.
I samband med höjningen har Sappa ändrat reglerna för de som önskar skaffa ytterligare en Tv box.

Information kring detta finns i det bifogade dokumentet från NetatOnce  som heter  Prishöjning Discovery Channel 4 ver2

Protokoll

Fiberföreningen 2013 stämmoprotokoll
Fiberföreningen 2014 stämmoprotokoll
Fiberföreningen 2015 stämmoprotokoll
Fiberföreningen Protokoll extra stämma 2015-06-25

Protokoll från stämma med Seglora Fiber ekonomisk förening 18 juni 2016