Fiberföreningen

Fiberföreningen kallar till stamma lördag den 1 april,  se bifogade Kallelse till stämma Seglora fibermöte 2017

I Seglora har vi nu byggt färdigt vårt fibernät och det är i drift. Vänd dig till styrelsen via e-post fiber@seglora.se om du är intresserad av att ansluta dig, så får du aktuell information.

Redovisning av projektet kan du ladda hem här: Projektbeskrivning

Felanmälan
Vid problem med uppkoppling ska NetatOnce kontaktas i första hand 0771-404400
Vid problem med TV-kanaler, kontakta SAPPA 0774-444 7444
Om de av olika anledningar hänvisar till föreningen kontakta Kicki Arntsberg Henrysson 0735-33 90 01 eller fiber@seglora.se

Information gällande fakturering
Fakturering
På november fakturan kommer medlemsavgiften för 2015 vara med.
Ni som har autogiro kommer bara se att summan är högra än vanligt.
Medlemsavgiften för 2015 är 200:- enligt stämmobeslut.

Nyanslutningar - Utökning av nätet
Seglora Fiber har fått förfrågan från både hela föreningar och enskilda fastigheter utanför vårt område, att gå med i vår förening. En anledning till detta är att Länsstyrelsen och Jordbruksverket har ändrat reglerna för fiberbidragen. En annan anledning är att vissa kommunala bolag gått in i områden och erbjudit fiber, dock inte till alla. Styrelsen är i grunden positiv till att utöka vårt nät, vi blir starkare och får bättre förhandlingsposition, men en utökning av det befintliga nätet får inte belasta befintliga medlemmar ekonomiskt. Vi kommer heller inte göra någon utbyggnad i konkurrens med andra aktörer på marknaden.
Styrelsen kommer bereda de förfrågningar som inkommit men vi kommer inte agera praktiskt innan stämman blivit tillfrågad.

Observera!
Rätt bankgiro nummer är  836-8607         

Autogiro och E-faktura
Det går att betala kommande fakturor med Autogiro och E-faktura.
Man kan registrera detta via sin Internetbank eller genom att gå in på sitt bankkontor och få hjälp i kassan. I båda fallen är det viktigt att man har sitt kundnummer tillgängligt. Detta står på första fakturan.

Om man gör det via Internetbanken så skall där finnas ett val för nytt autogiromedgivande. Sen får man frågan om att söka upp det företag som ska få betalningen. När jag gjorde detta själv skrev jag bara seglora och tryckte på "sök".

Fiberföreningen var det enda som dök upp. Var noggranna med att kolla så att det står 836-8607 som bankgironummer. Sen behövde jag fylla i mitt kundnummer i fiberföreningen. Klart!

Ni behöver inte meddela styrelsen gällande detta. Styrelsen får avisering från banken om att ni sökt autogiro.